Galerija
slika

"Čovečanstvo duguje detetu sve najbolje
što može dati."

@ Deklaracija o pravima deteta