Hiperaktivnost

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Hiperaktivnost ili ADHD

Na hiperaktivnost mogu ukazivati smetnje pri uspavljivanju deteta, češće povređivanje tokom igre, često plakanje, netolerancija na frustraciju, teškoće sa hranjenjem, teškoće deteta da sačeka svoj red tokom igre, prekidanje sagovornika tokom razgovora itd.

Hiperaktivnost je često udružena sa specifičnim smetnjama u učenju, kao i sa disleksijom i disgrafijom. Ova deca se često pogrešno karakterišu kao "lenja", "bezobrazna" i "nevaspitana".

Dete je previše motorički aktivno, nestrpljivo, često ulazi u opasne situacije u kojima može da se povredi, dekoncentrišu ga okolni zvuci i sl.

Smatra se da otprilike 50% dece prevaziđe ovu smetnju nakon polaska u školu, dok kod preostalih 50% ovo stanje perzistira i u odraslom dobu.

Činjenice o ADHD-u:
iako se ovaj poremećaj ovako od skora naziva, prepoznat je pre više od 100 godina i nazivan je "Minimalne moždane povrede" i "Hiperkinetički poremećaj"
za dijagnozu ADHD-a simptomi moraju biti prisutni pre 12. godine i to najmanje 6 meseci kao i da se ponavljaju u više situacija
deca sa ADHD-om uglavnom imaju bar jednog rođaka sa ADHD-om