Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju ili razvojna disfazija

Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju je postalo sve češći problem sa kojim se susreću mnoge porodice. Ono može biti individualna razvojna karakteristika deteta u slučaju kada dete kasni za očekivanim normama do 6 meseci. Ovo se ne smatra poremećajem i najčešće se spontano prevazilazi bez većih posledica. Ukoliko dete ne dostiže očekivane norme više od 6 meseci, onda možemo govoriti o razvojnoj disfaziji, koja se ne smatra prirodnom razvojnom karakteristikom ni u jednom periodu razvoja i zahteva obavezan logopedski tretman.

Kada je u pitanju razvojna disfazija, ne postoji jasan razlog kašnjenja. Važno je napomenuti da je inteligencija kod ove dece barem prosečna. Ukoliko se razvojna disfazija ne tretira na vreme, može ostaviti dugoročne posledice u vidu još značajnijeg kašnjenja govorno-jezičkog razvoja, teskoća u čitanju, pisanju, učenju kao i produbljivanja socio-emocionalnih problema.

Dete pokazuje želju za komunikacijom, obično se služi gestovima i ostalim vidovima neverbalne komunikacije kako bi zadovoljilo svoje potrebe, često je veoma privrženo roditeljima. U mnogim slučajevima je prisutna emocionalna disregulacija praćena temper tantrumima, tj. "izlivima besa", koji nastaju iz osujećenja deteta koje ne može adekvatno da iskaže svoje potrebe.

Očekivani broj reči, prema Smitu, koje bi dete određenog uzrasta trebalo da zna:
beba od 10 meseci - 1 reč
dete od 12 meseci - 2 reči
dete od 15 meseci - 19 reči
dete od 18 meseci - 22 reči
dete od 21 mesec - 118 reči
dete od 2 godine - 272 reči
dete od 3 godine - 896 reči
dete od 4 godine - 1540 reči