Nepravilan izgovor glasova

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Nepravilan izgovor glasova ili dislalija

Nepravilan izgovor glasova predstavlja poremećaj artikulacije koji podrazumeva nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru jednog ili više glasova.

Dislalija se može manifestovati u vidu omisije - potpunog nedostatka nekog glasa (npr. umesto "ruka" dete kaže "uka"), supstitucije – zamenjivanja jednog glasa drugim (npr. umesto ruka kaže "juka") i distorzije – izmene kvaliteta nekog glasa (npr. umesto ispravnog glasa R u reči "ruka", dete govori francuskim načinom izgovora ovog glasa).

Važno je napomenuti da svaki glas ima svoj razvojni period i da je u određenom uzrastu dozvoljeno i prirodno da dete ne izgovara neki glas ispravno. Do 5,5 godina dete bi trebalo da izgovara pravilno sve glasove maternjeg jezika. Ukoliko postoji neko odstupanje, to zahteva obavezan logopedski tretman, jer u suprotnom kasnije može doći do mešanja slova u pisanju.

Kako bi dete izgovaralo ispravno sve glasove, mora imati dobre, izdiferencirane pokrete govornih organa, koje će logoped ispitati na prvom pregledu. Ukoliko oralna praksija nije dovoljno dobra, logoped će prepisati koje vežbe su potrebne da se rade, kako i koliko često.

U LogoLiberi centru, u tretmanu dislalije između ostalog koristimo i logopedske sonde. Sonde su moderan instrument koji se koristi za ispitivanje pokretljivosti govornih organa (a pogotovu dužine i debljine frenuluma), za bržu korekciju nepravilnog izgovora glasova, za pasivnu artikulacionu gimnastiku kao i masažu oro-buko-lingvalne muskulature. Aplikacija sondi je bezbolna, neinvazivna i nije neprijatna, s obzirom da zbog svog specifičnog dizajna ne izazivaju refleks povraćanja. Za adekvatnu i bezbednu upotrebu, aplikacija, održavanje i dezinfekcija sondi vrši se prema striktnim pravilima.