Proverite zašto deca rado dolaze kod nas
i jedva čekaju novi susret

Logoliberi

LogoLiberi je logopedsko edukativni centar koji se bavi prevencijom, ranom detekcijom, dijagnostikom i tretmanom govorno-jezičkih i drugih srodnih poremećaja dece svih uzrasta, počevši od beba pa na dalje.

Centar vodi master logoped, zdravstveni saradnik sa položenim stručnim ispitom u Ministarstvu zdravlja republike Srbije. Posebnu pažnju poklanjamo permanentnom edukovanju pohađajući seminare i obuke, kao i prateći evropsku i svetsku stručnu literaturu.

LogoLiberi nudi stručnost, strpljivost, razumevanje i posvećenost svakom detetu. Pristup u našem centru je holistički, najčešće kroz igru. Radimo na svim aspektima koji utiču na govorno-jezički razvoj.

Kada dete dođe kod nas, prvi cilj nam je da uspostavimo poverenje, dobar saradnički odnos i motivisanost deteta, jer smatramo da je to preduslov dobrih i dugoročnih rezultata u tretmanu.
Svako dete je ličnost za sebe. Zbog toga je naš pristup individualan, a u skladu sa uzrastom, poteškoćom i karakterom deteta.

Roditelji su bitna karika u procesu tretmana. Tu smo da ih saslušamo, da ih posavetujemo, a sve u interesu što uspešnijeg razrešavanja problema sa kojim se susreće i dete i roditelj. Kod nas roditelj može prisustvovati tretmanu ukoliko želi i pitati nas sve što ga zanima i što stvara nedoumice.
Opremljeni smo pažljivo odabranim edukativnim materijalom, didaktičkim sredstvima i opremom neophodnom za proces rada.

Mi jesmo profesionalci, ali izuzetno volimo decu, a to deca, naravno, nepogrešivo prepoznaju. Ukoliko imate bilo kakve dileme, slobodno nas kontaktirajte.

"Kad upotrebim reč "dete", pokušavam da joj dam dostojanstvo jedne ogromne bezazlenosti,
koja je, tako bar mislim, najveća svetlost u ljudima."

@ Mika Antić

O osnivaču

Tijana Palamarević, msr logoped, je završila Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer logopedija, kao jedna od prvih studenata u generaciji. Nakon diplomiranja, na istom fakultetu upisala je master studije logopedije, koje je završila naredne godine, odbranivši master rad pred ispitnom komisijom sa ocenom 10.
U razvojnom odeljenju doma zdravlja Beograd – Čukarica obavila je jednogodišnji pripravnički staž. Nakon toga, položila je stručni ispit u u Ministarstvu zdravlja republike Srbije, nakon čega je dobila zvanje "zdravstveni saradnik".
Još tokom studija interesovala je primena naučene teorije u praksi, pa je volontirala u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i patologiju govora "Prof. dr Cvetko Brajović". Bila je volonter i humanitarne ogranizacije za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju "Dečje srce". Stručnu praksu obavila je u Osnovnoj školi "Dragan Kovačević". Takođe, iskustvo je sticala u eminentnim logopedskim kabinetima, kao i u predškolskim ustanovama "Hajdi" na Miljakovcu i "Kreativno pero" na Dedinju.

Tijana izuzetno voli svoj poziv kome je veoma posvećena i smatra da je permanentno obrazovanje ključno za uspešno obavljanje posla te zbog toga redovno pohađa relevantne seminare i obuke. Član je Udruženja logopeda Srbije. Klijenti je opisuju kao posvećenu, strpljivu, pozitivnu i smirenu osobu. Do sada poseduje sledeće sertifikate:

"Obuka ličnih pratilaca za adekvatno pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju" – januar 2017. god. | Republički zavod za socijalnu zaštitu
"Inovativni pristupi u logopediji" – maj 2017. god. | Udruženje logopeda Srbije
"NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja" – jun 2017. god. | Savez učitelja Srbije
"Vizuelne strategije za razvoj komunikacije i socijalizacije kod dece sa smetnjama iz spektra autizma" – oktobar 2017. god. | Škola "Milan Petrović"
"Poremećaji govora, glasa i sluha u detinjstvu" – maj 2018. god. | Udruženje logopeda Srbije
"Kroz igru do deteta" – maj 2018. god. | Balkansko udruženje za promociju terapije igrom
"Primena mehaničke tehnologije u logopediji" – jun 2018. god. | Logomedica d.o.o.

"Daj detetu osmeh, ono će tebi dušu!"

@ Dositej Obradović