Poremećaji pažnje

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Poremećaji pažnje ili ADD

Ovaj poremećaj se može manifestovati poteškoćama deteta da ostane fokusirano tokom igre ili razgovora, čestim gubljenjem igračaka ili odeće, poteškoćama u organizaciji aktivnosti, prekidanjem sagovornika tokom razgovora itd. Dete često deluje odsutno dok mu se nešto govori.

Poremećaj pažnje se često javlja sa hiperaktivnošću, specifičnim smetnjama u učenju, disleksijom, disgrafijom itd. Ova deca se često pogrešno karakterišu kao "bezobrazna" i "nezainteresovana".

Poremećaj pažnje može praviti velike probleme posebno s polaskom u školu, kada može prouzrokovati probleme sa učenjem kao i problem sa disciplinom koja se očekuje na časovima.

Reedukacijom psihomotorike kao i specifičnim vežbama pažnje, može se poboljšati stabilnost, raspodela, preusmeravanje, opseg i selektivnost pažnje.