Priprema predškolaca za školu

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Priprema predškolaca za školu

Polazak u školu predstavlja veliku prekretnicu u životu svakog deteta i svakog roditelja. Mnogi roditelji su zabrinuti da li je dete dovoljno spremno za školu, kako će se tamo snaći, da li će se dobro uklopiti u novu sredinu i kakav će uspeh postići.

U našem centru postoji posebno osmišljen pripremni program za predškolce i za decu koja su tek krenula u prvi razred.

Nakon testiranja, u zavisnosti od procene deteta, radimo na svim aspektima koji su važni za školu i koji značajno utiču na budući uspeh deteta u školi.

Program se prilagođava svakom detetu u zavisnosti od njegovih potreba. Standardni program obuhvata:
pripremne vežbe čitanja i pisanja
vežbe pažnje i koncentracije
savladavanje specifičnih tehnika bržeg i efikasnijeg učenja

Program je individualan i može se izmeniti odnosno proširiti ili prilagoditi za svako dete u zavisnosti od njegovih potreba.