Psihološko savetovalište

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Psihološko savetovalište

Psiholog vrši testiranja i procenjuje psihološki razvoj deteta i prema potrebi radi psihološke tretmane.

Takođe vrši savetovanje roditelja, kao veoma bitnih koterapeuta u cilju osnaživanja detetove ličnosti i što je moguće boljeg prevazilaženja problema sa kojim se susreću.