Reedukacija psihomotorike

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike predstavlja tretman u kom se koristi pokret u svrhu podsticanja razvoja deteta ili tretmana određenih smetnji i poremećaja.

Može se koristiti u mnogim slučajevima – u tretmanu hiperaktivnosti, kod smetnji u učenju, disgrafije, dispraksije, dislateralizovanosti, dizartrije, autizma itd.

Postoje opšte i specifične vežbe reedukacije psihomotorike. Opšte vežbe se sastoje od deset grupa vežbi:
vežbe za doživljaj telesne celovitosti
vežbe za doživljaj gestualnog prostora
vežbe za otkrivanje objektivnog prostora
vežbe za uočavanje i stabilizovanje latralizovanosti i vežbe za usmeravanje latralizovanosti
vežbe za uočavanje prisustva drugog
vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta
vežbe za koordinaciju pokreta
vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova
vežbe za kontrolu impulsivnosti
vežbe za procenu trajanja i orijentaciju u vremenu

Ove vežbe se sprovode pred ogledalom, individualno ili u manjim grupama.