Smetnje u čitanju/
pisanju/računanju

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Smetnje u čitanju - disleksija/pisanju - disgrafija/računanju - diskalkulija

Smetnje u čitanju, pisanju i računanju predstavljaju široku oblast koja može imati mnogo uzroka.

Najčešće smetnje čitanja kod dece manifestuju se kao sporo čitanje, preskakanje redova, mešanje sličnih slova, zamenjivanje sličnih reči, pogrešno akcentovanje pročitanog, nepoštovanje interpunkcijskih znakova, pogađanje reči, slabo razumevanje pročitanog itd.

Disleksija podrazumeva značajno odstupanje sposobnosti čitanja od dece istog uzrasta, iako je inteligencija bar prosečna, a često i nadprosečna, dete dobro vidi i čuje i prošlo je adekvatnu obuku čitanja.

Najčešće smetnje pisanja kod dece manifestuju se nečitkim pisanjem, pisanjem slova kao u ogledalu, izostavljanjem ili dodavanjem slova, slogova ili reči, pisanjem prevelikih ili premalih slova, mešanjem sličnih slova, pravljenjem prevelikih ili premalih razmaka između reči, kao i u teskoćama prepisivanja sa table ili pisanja po diktatu, kao gramatički nepravilan pisani tekst itd.

Kod dece sa disgrafijom je inteligencija bar prosečna, dete dobro vidi i čuje, i prošlo je adekvatnu obuku pisanja.

Diskalkulija predstavlja smetnju u sticanju sposobnosti računanja, pre svega sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja. Dete zamenjuje brojeve koji mogu ali i ne moraju biti slični, zamenjuje mesta brojevima, ima pogrešan smer rešavanja zadatka, loše prostorno organizuje zadatak, pogrešno prepoznaje matematičke simbole, veoma je sporo u rešavanju zadataka itd.

Poznati sa disleksijom: Albert Ajnštajn, Leonardo da Vinči, Pablo Pikaso, Muhamed Ali, Entoni Hopkins, Tom Kruz, Džon Lenon, Agata Kristi, Hans Kristijan Andersen

Prvi znaci disleksije, disgrafije i diskalkulije mogu se uočiti još u predškolskom periodu i ukoliko se dete uključi na tretman što ranije, mnogi aspekti se mogu poboljšati. Često se ovi poremećaji mešaju sa nedovoljno savladanom tehnikom čitanja, pisanja ili računanja, lenjošću, nezainteresovanošću, a bitno je naglasiti da to nije isto, već se radi o potpuno različitim pojmovima. Veoma je bitno da deca u predškolskom periodu dobro savladaju kako predčitačke, tako i predpisačke veštine, da imaju usvojen pojam broja, kako bi kasnije čitanje, pisanje i računanje bilo što bolje razvijeno.