Specifične smetnje u učenju

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Specifične smetnje u učenju

Specifičnim smetnjama u učenju prethode razvojna kašnjenja u predškolskom periodu, slaba pažnja, emocionalni problemi, problemi ponašanja, hiperaktivnost itd.

Ova deca ispoljavaju smetnje u percepciji, predstavama, pamćenju, mišljenju, pažnji i koncentraciji, govoru, motorici itd.

Deci se, u zavisnosti od tipa smetnji, može pomoći različitim tretmanima, kao što su:
reedukacija psihomotorike
logopedski tretman
obučavanje tehnikama učenja kojima će brže i efikasnije učiti
psihološki tretman i sl.