Stimulacija početnog progovaranja

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Stimulacija početnog progovaranja

U našem centru stimulaciju početnog progovaranja možemo raditi preventivno i korektivno. Preventivna stimulacija odnosi se na decu od rođenja do otprilike 12 meseci, koju roditelji dovode iz preventivnih razloga, sa ciljem da na vreme utiču na pravilan govorno-jezički razvoj svog deteta.

Zanimljive činjenice o bebama:
bebe se nasmeju u proseku 300 puta u toku dana, a odrasli samo 60 puta
sluh je prvo čulo koje se razvija kod bebe – već oko 16. nedelje trudnoće
bebe, za razliku od odraslih, mogu da gutaju i dišu u isto vreme
prvih par meseci života vide samo crnu i belu boju
bebe kojima je čitan određeni tekst dok su bile u majčinom stomaku, kasnije kada se rode pokazuju preferencije ka istom tekstu

Ovde takođe ubrajamo ranu logopedsku intervenciju dece rođene pod riziko faktorom, gde spadaju prenatalne, perinatalne i rane postnatalne poteškoće sa kojim se dete susrelo, među kojima su najčešće:
intrauterine infekcije
nizak Apgar skor
nedonesenost ili prenesenost
hiperbilirubinemija
asfiksija
genetski sindromi itd.